Traducción Polaco-Alemán para "niepoj��ty"

"niepoj��ty" en Alemán

Se refiere a tys., to, te o tyć?
ty
zaimek | Pronomen pron <dopełniacz | Genitivgenbiernik | Akkusativ akk ciebie, cię; celownik | Dativdat tobie, ci; narzędnik | Instrumentalinst tobą; miejscownik | Lokativlok tobie>

Vista general de todas las traducciones

(Para obtener más detalles de la traducción, hacer clic/pulsar)

 • du
  ty
  ty
ejemplos
wyczyniać
<-am> wyraz potoczny, poufały | umgangssprachlichumg

Vista general de todas las traducciones

(Para obtener más detalles de la traducción, hacer clic/pulsar)

ejemplos
 • wyczyniać głupstwa
  wyczyniać głupstwa
 • co ty wyczyniasz? wyraz potoczny, poufały | umgangssprachlichumg
  was treibst du denn da?, was hast du denn wieder angestellt?
  co ty wyczyniasz? wyraz potoczny, poufały | umgangssprachlichumg
wygadywać
<-uję>

Vista general de todas las traducciones

(Para obtener más detalles de la traducción, hacer clic/pulsar)

ejemplos
 • wygadywać głupstwa wyraz potoczny, poufały | umgangssprachlichumg
  Quatschalbo, lub | oder od dummes Zeug reden
  wygadywać głupstwa wyraz potoczny, poufały | umgangssprachlichumg
 • co ty wygadujesz?
  was redest du da für einen Unsinn?
  co ty wygadujesz?
 • wygadywać nabiernik | Akkusativ akk
  herziehen überbiernik | Akkusativ akk
  wygadywać nabiernik | Akkusativ akk
herszt
rodzaj męski | Maskulinum m <-a; -ci, -ty>

Vista general de todas las traducciones

(Para obtener más detalles de la traducción, hacer clic/pulsar)

 • Anführerrodzaj męski | Maskulinum m
  herszt
  Bossrodzaj męski | Maskulinum m
  herszt
  herszt
wyprawiać
<-am> (-ić <-ię>)

Vista general de todas las traducciones

(Para obtener más detalles de la traducción, hacer clic/pulsar)

 • ausrichten
  wyprawiać wesele, chrzciny
  wyprawiać wesele, chrzciny
 • gerben
  wyprawiać skóry
  wyprawiać skóry
ejemplos
aby
<spójnik | Konjunktionkonj>

Vista general de todas las traducciones

(Para obtener más detalles de la traducción, hacer clic/pulsar)

 • um … zu, damit
  aby
  aby
 • dass
  aby
  aby
 • auch
  aby partikel
  aby partikel
ejemplos
wyrabiać
<-am> (wyrobić <-ię>)

Vista general de todas las traducciones

(Para obtener más detalles de la traducción, hacer clic/pulsar)

 • sich ausstellen lassen
  wyrabiać paszport, dokumenty
  wyrabiać paszport, dokumenty
 • durchkneten
  wyrabiać ciasto
  wyrabiać ciasto
 • herausbilden, entwickeln
  wyrabiać cechę
  wyrabiać cechę
 • erfüllen
  wyrabiać normę, plan
  wyrabiać normę, plan
ejemplos
 • wyrabiać
  wyrabiać
 • wyrabiać wyraz potoczny, poufały | umgangssprachlichumg
  anstellen (znarzędnik | Instrumental inst mitcelownik | Dativ dat)
  wyrabiać wyraz potoczny, poufały | umgangssprachlichumg
 • co ty wyrabiasz? wyraz potoczny, poufały | umgangssprachlichumg
  was machst du denn für Sachen?
  co ty wyrabiasz? wyraz potoczny, poufały | umgangssprachlichumg
 • ocultar ejemplosmostrar más ejemplos
to
zaimek | Pronomen pron <wskazujący | demonstrativdemrodzaj nijaki | Neutrum, sächlich n; dopełniacz | Genitivgen tego; celownik | Dativdat temu; biernik | Akkusativakk to; narzędnik | Instrumentalinstmiejscownik | Lokativ lok tym>

Vista general de todas las traducciones

(Para obtener más detalles de la traducción, hacer clic/pulsar)

 • dieses
  to
  to
 • das
  to
  to
ejemplos
być
<jestem; bądź!>

Vista general de todas las traducciones

(Para obtener más detalles de la traducción, hacer clic/pulsar)

 • sein
  być
  być
 • gebenbiernik | Akkusativ akk
  być istnieć, występować
  być istnieć, występować
 • gebenbiernik | Akkusativ akk
  być być do nabycia
  vorhanden sein
  być być do nabycia
  być być do nabycia
 • sein, sich befinden
  być znajdować się
  być znajdować się
 • stattfinden
  być odbywać się
  być odbywać się
ejemplos