Traducción Polaco-Alemán para "nie��yczliwy"

"nie��yczliwy" en Alemán

Se refiere a n.e. o niej?
nie
Adverb | przysłówek adv

Vista general de todas las traducciones

(Para obtener más detalles de la traducción, hacer clic/pulsar)

ejemplos
nie
zaimek | Pronomen pron <forma niemęskosobowa | Sachformsachfbiernik | Akkusativ akk>

Vista general de todas las traducciones

(Para obtener más detalles de la traducción, hacer clic/pulsar)

 • sie
  nie
  nie
nie
zaimek | Pronomen pronrodzaj nijaki | Neutrum, sächlich n <biernik | Akkusativakk>

Vista general de todas las traducciones

(Para obtener más detalles de la traducción, hacer clic/pulsar)

 • es
  nie
  nie
 • nie → ver „one
  nie → ver „one
 • nie → ver „ono
  nie → ver „ono
zuvor
Adverb | przysłówek adv

Vista general de todas las traducciones

(Para obtener más detalles de la traducción, hacer clic/pulsar)

 • przedtem
  zuvor
  wprzód literarisch | wyraz literackilit
  zuvor
  zuvor
ejemplos
nie-

Vista general de todas las traducciones

(Para obtener más detalles de la traducción, hacer clic/pulsar)

 • un-, nicht
  nie- inzłożenia | Zusammensetzungen zssgn
  nie- inzłożenia | Zusammensetzungen zssgn
 • Un-, Nicht-
  nie-
  nie-
nie
<partikel>

Vista general de todas las traducciones

(Para obtener más detalles de la traducción, hacer clic/pulsar)

 • nein
  nie
  nie
 • nicht
  nie
  nie
 • doch
  nie
  nie
ejemplos
grzybnia
rodzaj żeński | Femininum f <grzybnia; -nie>

Vista general de todas las traducciones

(Para obtener más detalles de la traducción, hacer clic/pulsar)

 • Myzeliumrodzaj nijaki | Neutrum, sächlich n
  grzybnia botanika | BotanikBOT
  grzybnia botanika | BotanikBOT
gryzoń
rodzaj męski | Maskulinum m <-nia; -nie>

Vista general de todas las traducciones

(Para obtener más detalles de la traducción, hacer clic/pulsar)

 • Nagetierrodzaj nijaki | Neutrum, sächlich n
  gryzoń
  gryzoń
trzpień
rodzaj męski | Maskulinum m <-nia; -nie>

Vista general de todas las traducciones

(Para obtener más detalles de la traducción, hacer clic/pulsar)

 • Bolzenrodzaj męski | Maskulinum m
  trzpień
  Dornrodzaj męski | Maskulinum m
  trzpień
  trzpień
vergessen
transitives Verb | czasownik przechodni v/t <vergisst, vergass, vergessen>

Vista general de todas las traducciones

(Para obtener más detalles de la traducción, hacer clic/pulsar)

 • zapominać <-mnieć>(Akkusativ | biernikakk oLokativ | miejscownik lok)
  vergessen
  vergessen
ejemplos
 • jemandem etwas nie vergessen
  nigdy nie zapomniećperfektives Verb | czasownik dokonany pf komuśGenitiv | dopełniacz gen
  jemandem etwas nie vergessen
 • vergiss es! umgangssprachlich | wyraz potoczny, poufałyumg
  vergiss es! umgangssprachlich | wyraz potoczny, poufałyumg
vergessen
reflexives Verb | czasownik zwrotny v/r <vergisst, vergass, vergessen>

Vista general de todas las traducciones

(Para obtener más detalles de la traducción, hacer clic/pulsar)

ejemplos