Traducción Polaco-Alemán para "pada��"

"pada��" en Alemán

Se refiere a pajda, paka, pała o papa?
grad
rodzaj męski | Maskulinum m <-u; tylko liczba pojedyncza | ohne Pluralbpl>

Vista general de todas las traducciones

(Para obtener más detalles de la traducción, hacer clic/pulsar)

 • Hagelrodzaj męski | Maskulinum m
  grad
  grad
ejemplos
 • grad pocisków
  ein Hagel von Geschossen
  grad pocisków
 • grad oklasków
  Beifallssturmrodzaj męski | Maskulinum m
  grad oklasków
 • pada grad
  es hagelt
  pada grad
śnieg
rodzaj męski | Maskulinum m <-u; -i>

Vista general de todas las traducciones

(Para obtener más detalles de la traducción, hacer clic/pulsar)

 • Schneerodzaj męski | Maskulinum m
  śnieg
  śnieg
ejemplos
padać
<-am> (paść <padnę, -dnij!>)

Vista general de todas las traducciones

(Para obtener más detalles de la traducción, hacer clic/pulsar)

 • fallenrównież, też | auch a. w znaczeniu przenośnym | figürlich, bildlich, übertragene Bedeutungfig
  padać
  padać
 • verenden
  padać bydło
  padać bydło
ejemplos
 • pada deszcz
  es regnet
  pada deszcz
 • pada śnieg
  es schneit
  pada śnieg
 • padać ofiarądopełniacz | Genitiv gen
  zum Opfer fallencelownik | Dativ dat
  padać ofiarądopełniacz | Genitiv gen
 • ocultar ejemplosmostrar más ejemplos
akcent
rodzaj męski | Maskulinum m <-u; -y>

Vista general de todas las traducciones

(Para obtener más detalles de la traducción, hacer clic/pulsar)

 • Akzentrodzaj męski | Maskulinum m
  akcent językoznawstwo | SprachwissenschaftJĘZ
  Betonungrodzaj żeński | Femininum f
  akcent językoznawstwo | SprachwissenschaftJĘZ
  akcent językoznawstwo | SprachwissenschaftJĘZ
 • Akzentrodzaj męski | Maskulinum m
  akcent wymowa
  akcent wymowa
 • Elementrodzaj nijaki | Neutrum, sächlich n
  akcent szczegół
  Akzentrodzaj męski | Maskulinum m w znaczeniu przenośnym | figürlich, bildlich, übertragene Bedeutungfig
  akcent szczegół
  akcent szczegół
ejemplos
 • akcent pada na przedostatnią sylabę
  der Akzentalbo, lub | oder od die Betonung liegt auf der vorletzten Silbe
  akcent pada na przedostatnią sylabę
 • mówić z obcym akcentem
  mit ausländischem Akzent sprechen
  mówić z obcym akcentem
 • kłaść akcent nabiernik | Akkusativ akk
  betonen, hervorhebenbiernik | Akkusativ akk
  kłaść akcent nabiernik | Akkusativ akk
deszcz
rodzaj męski | Maskulinum m <-u; -e>

Vista general de todas las traducciones

(Para obtener más detalles de la traducción, hacer clic/pulsar)

 • Regenrodzaj męski | Maskulinum m
  deszcz
  deszcz
ejemplos
 • drobny deszcz
  Sprühregenrodzaj męski | Maskulinum m
  drobny deszcz
 • ulewny deszcz
  Platzregenrodzaj męski | Maskulinum m
  ulewny deszcz
 • pada deszcz
  es regnet
  pada deszcz
 • ocultar ejemplosmostrar más ejemplos