Traducción Polaco-Alemán para "kre��li��"

"kre��li��" en Alemán

Se refiere a krem, kret, kra, kres o krew?
Solo
Neutrum, sächlich | rodzaj nijaki n <-s; -s, -li>

Vista general de todas las traducciones

(Para obtener más detalles de la traducción, hacer clic/pulsar)

 • solo
  Solo
  Solo
 • solowy
  Solo inZusammensetzungen | złożenia zssgn oft
  Solo inZusammensetzungen | złożenia zssgn oft
manele
liczba mnoga | Plural pl <dopełniacz | Genitivgen -li> wyraz potoczny, poufały | umgangssprachlichumg

Vista general de todas las traducciones

(Para obtener más detalles de la traducción, hacer clic/pulsar)

 • Kramrodzaj męski | Maskulinum m
  manele
  Zeugrodzaj nijaki | Neutrum, sächlich n
  manele
  Sachenliczba mnoga | Plural pl
  manele
  manele
odwykły
<forma męskoosobowa | Personalformpersf –li>

Vista general de todas las traducciones

(Para obtener más detalles de la traducción, hacer clic/pulsar)

 • nicht mehr gewöhnt (oddopełniacz | Genitiv gen)biernik | Akkusativ akk
  odwykły
  odwykły
poległy
<forma męskoosobowa | Personalformpersf -li>

Vista general de todas las traducciones

(Para obtener más detalles de la traducción, hacer clic/pulsar)

 • gefallen
  poległy na wojnie
  poległy na wojnie
przywykły
<forma męskoosobowa | Personalformpersf -li>

Vista general de todas las traducciones

(Para obtener más detalles de la traducción, hacer clic/pulsar)

 • gewöhnt (dodopełniacz | Genitiv gen anbiernik | Akkusativ akk)
  przywykły
  przywykły
skostniały
<forma męskoosobowa | Personalformpersf -li>

Vista general de todas las traducciones

(Para obtener más detalles de la traducción, hacer clic/pulsar)

 • steif, starr
  skostniały sztywny
  skostniały sztywny
 • erstarrt
  skostniały w znaczeniu przenośnym | figürlich, bildlich, übertragene Bedeutungfig
  skostniały w znaczeniu przenośnym | figürlich, bildlich, übertragene Bedeutungfig
 • verknöchert
  skostniały medycyna | MedizinMED
  skostniały medycyna | MedizinMED
ejemplos
 • skostniały z zimna
  starr vor Kälte
  skostniały z zimna
zatwardziały
<forma męskoosobowa | Personalformpersf –li>

Vista general de todas las traducciones

(Para obtener más detalles de la traducción, hacer clic/pulsar)

zgłodniały
<forma męskoosobowa | Personalformpersf –li>

Vista general de todas las traducciones

(Para obtener más detalles de la traducción, hacer clic/pulsar)

zgorzkniały
<forma męskoosobowa | Personalformpersf –li>

Vista general de todas las traducciones

(Para obtener más detalles de la traducción, hacer clic/pulsar)

 • verbittert, verhärmt
  zgorzkniały osoba, mina
  zgorzkniały osoba, mina
zmokły
<forma męskoosobowa | Personalformpersf –li>

Vista general de todas las traducciones

(Para obtener más detalles de la traducción, hacer clic/pulsar)