Traducción Sueco-Alemán para "p��tryckning"

"p��tryckning" en Alemán

Se refiere a p-piller, p-plats o P-hus?
tryckning
Substantiv, Hauptwort s <-en; -ar>

Vista general de todas las traducciones

(Para obtener más detalles de la traducción, hacer clic/pulsar)

 • DruckMaskulinum, männlich m
  tryckning
  DruckenNeutrum, sächlich n
  tryckning
  tryckning
ejemplos
 • lämna till tryckning
  in Druck geben
  lämna till tryckning
 • vara under tryckning
  im Druck sein
  vara under tryckning
P
, pNeutrum, sächlich n

Vista general de todas las traducciones

(Para obtener más detalles de la traducción, hacer clic/pulsar)

 • P, pNeutrum, sächlich n
  P
  P
P
Substantiv, Hauptwort s, p [peː] <-(e)t; -n/->Neutrum, sächlich n

Vista general de todas las traducciones

(Para obtener más detalles de la traducción, hacer clic/pulsar)

 • P, pNeutrum, sächlich n
  P
  P
ejemplos
abstinenssymtom
[absti˅nenssymtoːm]Substantiv, Hauptwort sNeutrum, sächlich n

Vista general de todas las traducciones

(Para obtener más detalles de la traducción, hacer clic/pulsar)

step
[step]Substantiv, Hauptwort s <-en; keinPlural, Mehrzahl pl>

Vista general de todas las traducciones

(Para obtener más detalles de la traducción, hacer clic/pulsar)

 • StepptanzMaskulinum, männlich m
  step(p)
  step(p)
bestämd
[beˈstɛmd]Adjektiv, Eigenschaftswort adj

Vista general de todas las traducciones

(Para obtener más detalles de la traducción, hacer clic/pulsar)

ejemplos
 • (p)å det bestämdaste
  ausdrücklichst
  (p)å det bestämdaste
pimsten
[˅pim(p)steːn]Substantiv, Hauptwort s

Vista general de todas las traducciones

(Para obtener más detalles de la traducción, hacer clic/pulsar)

 • BimssteinMaskulinum, männlich m
  pim(p)sten
  pim(p)sten
symtomatisk
Adjektiv, Eigenschaftswort adj

Vista general de todas las traducciones

(Para obtener más detalles de la traducción, hacer clic/pulsar)

 • symptomatisch, bezeichnend (för für)
  sym(p)tomatisk
  sym(p)tomatisk
symtom
[symˈtoːm]Neutrum, sächlich n <-et; sym(p)tom>

Vista general de todas las traducciones

(Para obtener más detalles de la traducción, hacer clic/pulsar)

 • SymptomNeutrum, sächlich n
  sym(p)tom
  (An-)ZeichenNeutrum, sächlich n
  sym(p)tom
  sym(p)tom