Traducción Sueco-Alemán para "l��ngt"

"l��ngt" en Alemán

Se refiere a not, nät, nit o nöt?
L
Substantiv, Hauptwort s, l [ɛl] <-:et; l>Neutrum, sächlich n

Vista general de todas las traducciones

(Para obtener más detalles de la traducción, hacer clic/pulsar)

 • L, lNeutrum, sächlich n
  L
  L
l
Abkürzung abk (= Liter)

Vista general de todas las traducciones

(Para obtener más detalles de la traducción, hacer clic/pulsar)

L
, lNeutrum, sächlich n

Vista general de todas las traducciones

(Para obtener más detalles de la traducción, hacer clic/pulsar)

 • L, lNeutrum, sächlich n
  L
  L
Vierfüßer
Maskulinum, männlich m

Vista general de todas las traducciones

(Para obtener más detalles de la traducción, hacer clic/pulsar)

 • fyrfotadjurNeutrum, sächlich n
  Vierfüß(l)er
  Vierfüß(l)er
vitöga
Substantiv, Hauptwort sNeutrum, sächlich n

Vista general de todas las traducciones

(Para obtener más detalles de la traducción, hacer clic/pulsar)

ejemplos
 • se ngt/ngn i vitögat
  etw/j-m ins Auge sehen
  se ngt/ngn i vitögat
kunna
[˅kɵna]Hilfsverb, Hilfszeitwort v/aux,transitives Verb, transitives Zeitwort v/t,intransitives Verb, intransitives Zeitwort v/i <irregulär, unregelmäßigirr>

Vista general de todas las traducciones

(Para obtener más detalles de la traducción, hacer clic/pulsar)

ejemplos
 • vi kan tyvärr inte (komma)
  wir können leider nicht (kommen)
  vi kan tyvärr inte (komma)
 • det kan inte förnekas
  es lässt sich nicht leugnen
  det kan inte förnekas
 • vem kan det vara?
  wer mag das sein?
  vem kan det vara?
kunna
[˅kɵna]Partikelverb v/p <irregulär, unregelmäßigirr>

Vista general de todas las traducciones

(Para obtener más detalles de la traducción, hacer clic/pulsar)

ejemplos
 • inte kunna med ngt/ngn umgangssprachlichumg
  etw/j-n nicht mögen
  etw/j-n nicht riechen können
  inte kunna med ngt/ngn umgangssprachlichumg
allvar
[˅alvɑːr]Neutrum, sächlich n <-et; keinPlural, Mehrzahl pl>

Vista general de todas las traducciones

(Para obtener más detalles de la traducción, hacer clic/pulsar)

 • ErnstMaskulinum, männlich m
  allvar
  allvar
ejemplos
 • på allvar
  im Ernst
  på allvar
 • på fullt allvar
  in vollem Ernst
  på fullt allvar
 • ta ngt/ngn på allvar
  etw/j-n ernst nehmen
  ta ngt/ngn på allvar
slippa
[˅slipa]transitives Verb, transitives Zeitwort v/t,intransitives Verb, intransitives Zeitwort v/i <4>

Vista general de todas las traducciones

(Para obtener más detalles de la traducción, hacer clic/pulsar)

ejemplos
 • du slipper
  du brauchst nicht
  du slipper
 • du slipper inte
  du musst
  du slipper inte
 • slippa ngt/ngn
  jemanden/etwas loswerden
  slippa ngt/ngn
 • ocultar ejemplosmostrar más ejemplos
slippa
[˅slipa]Partikelverb v/p <4>

Vista general de todas las traducciones

(Para obtener más detalles de la traducción, hacer clic/pulsar)

ejemplos
öga
[˅øːga]Neutrum, sächlich n <-t; ögon>

Vista general de todas las traducciones

(Para obtener más detalles de la traducción, hacer clic/pulsar)

 • AugeNeutrum, sächlich n
  öga
  öga
 • ÖhrNeutrum, sächlich n
  öga
  öga
ejemplos