Traducción Polaco-Alemán para "je��li"

"je��li" en Alemán

Se refiere a , jeż, jw. o lp?
je
Interjektion | wykrzyknik int

Vista general de todas las traducciones

(Para obtener más detalles de la traducción, hacer clic/pulsar)

ejemplos
je
Adverb | przysłówek adv

Vista general de todas las traducciones

(Para obtener más detalles de la traducción, hacer clic/pulsar)

ejemplos
  • po
    je jeweils
    je jeweils
ejemplos
ejemplos
je
zaimek | Pronomen pron <forma niemęskosobowa | Sachformsachfbiernik | Akkusativ akk>

Vista general de todas las traducciones

(Para obtener más detalles de la traducción, hacer clic/pulsar)

  • sie
    je
    je
je
zaimek | Pronomen pronrodzaj nijaki | Neutrum, sächlich n <biernik | Akkusativakk>

Vista general de todas las traducciones

(Para obtener más detalles de la traducción, hacer clic/pulsar)

  • es
    je
    je
ejemplos
eh
Interjektion | wykrzyknik int

Vista general de todas las traducciones

(Para obtener más detalles de la traducción, hacer clic/pulsar)

ejemplos
eh
Adverb | przysłówek adv

Vista general de todas las traducciones

(Para obtener más detalles de la traducción, hacer clic/pulsar)

  • i tak
    eh besonders süddeutsch | południowoniemieckisüdd österreichisch | wyraz austriackiösterr
    eh besonders süddeutsch | południowoniemieckisüdd österreichisch | wyraz austriackiösterr
ejemplos
eher
Adverb | przysłówek adv

Vista general de todas las traducciones

(Para obtener más detalles de la traducción, hacer clic/pulsar)

  • wcześniej
    eher früher
    eher früher
  • raczej
    eher lieber, vielmehr umgangssprachlich | wyraz potoczny, poufałyumg
    prędzej umgangssprachlich | wyraz potoczny, poufałyumg
    eher lieber, vielmehr umgangssprachlich | wyraz potoczny, poufałyumg
    eher lieber, vielmehr umgangssprachlich | wyraz potoczny, poufałyumg
ejemplos
desto
<Konjunktion | spójnikkonj>

Vista general de todas las traducciones

(Para obtener más detalles de la traducción, hacer clic/pulsar)

  • tym
    desto
    desto
ejemplos
Solo
Neutrum, sächlich | rodzaj nijaki n <-s; -s, -li>

Vista general de todas las traducciones

(Para obtener más detalles de la traducción, hacer clic/pulsar)

  • solo
    Solo
    Solo
  • solowy
    Solo inZusammensetzungen | złożenia zssgn oft
    Solo inZusammensetzungen | złożenia zssgn oft
Bedarf
Maskulinum | rodzaj męski m <-[e]s; bpl>

Vista general de todas las traducciones

(Para obtener más detalles de la traducción, hacer clic/pulsar)

  • zapotrzebowanie (anDativ | celownik dat), (naAkkusativ | biernik akk)
    Bedarf
    potrzebaGenitiv | dopełniacz gen
    Bedarf
    Bedarf
  • auch | również, teża. popyt (naAkkusativ | biernik akk)
    Bedarf Handel | handelHANDEL
    Bedarf Handel | handelHANDEL
ejemplos
  • (je) nach Bedarf
    w miarę potrzeby
    (je) nach Bedarf
  • bei Bedarf
    w razie potrzeby
    bei Bedarf
aukcja
rodzaj żeński | Femininum f <-i; -je>

Vista general de todas las traducciones

(Para obtener más detalles de la traducción, hacer clic/pulsar)

  • Auktionrodzaj żeński | Femininum f
    aukcja
    Versteigerungrodzaj żeński | Femininum f
    aukcja
    aukcja
manele
liczba mnoga | Plural pl <dopełniacz | Genitivgen -li> wyraz potoczny, poufały | umgangssprachlichumg

Vista general de todas las traducciones

(Para obtener más detalles de la traducción, hacer clic/pulsar)

  • Kramrodzaj męski | Maskulinum m
    manele
    Zeugrodzaj nijaki | Neutrum, sächlich n
    manele
    Sachenliczba mnoga | Plural pl
    manele
    manele