Traducción Polaco-Alemán para "��ci��gacz"

"��ci��gacz" en Alemán

Se refiere a gracz o gach?
ci
<partikel>

Vista general de todas las traducciones

(Para obtener más detalles de la traducción, hacer clic/pulsar)

ejemplos
 • a to ci historia! wyraz potoczny, poufały | umgangssprachlichumg
  das ist ja ein Ding!
  a to ci historia! wyraz potoczny, poufały | umgangssprachlichumg
 • masz ci los! wyraz potoczny, poufały | umgangssprachlichumg
  das ist eine schöne Bescherung!
  masz ci los! wyraz potoczny, poufały | umgangssprachlichumg
ci
zaimek | Pronomen pron <celownik | Dativdat>

Vista general de todas las traducciones

(Para obtener más detalles de la traducción, hacer clic/pulsar)

 • dir
  ci
  ci
ejemplos
ci
zaimek | Pronomen pron <wskazujący | demonstrativdemliczba mnoga | Plural plforma męskoosobowa | Personalform persf>

Vista general de todas las traducciones

(Para obtener más detalles de la traducción, hacer clic/pulsar)

 • diese
  ci
  ci
gratka
rodzaj żeński | Femininum f <-i; dopełniacz | Genitivgen -tek> wyraz potoczny, poufały | umgangssprachlichumg

Vista general de todas las traducciones

(Para obtener más detalles de la traducción, hacer clic/pulsar)

 • günstige Gelegenheitrodzaj żeński | Femininum f
  gratka
  gratka
 • Schnäppchenrodzaj nijaki | Neutrum, sächlich n
  gratka zakup wyraz potoczny, poufały | umgangssprachlichumg
  gratka zakup wyraz potoczny, poufały | umgangssprachlichumg
ejemplos
ręczyć
<>

Vista general de todas las traducciones

(Para obtener más detalles de la traducción, hacer clic/pulsar)

 • bürgen (zabiernik | Akkusativ akk fürbiernik | Akkusativ akk)
  ręczyć
  ręczyć
ejemplos
 • ręczę ci, że
  ich versichere dir, dass …
  ręczę ci, że
 • ręczę, że
  ich bin mir sicher, dass …
  ręczę, że
dotknięty
<forma męskoosobowa | Personalformpersf –ci; narzędnik | Instrumentalinst>

Vista general de todas las traducciones

(Para obtener más detalles de la traducción, hacer clic/pulsar)

 • betroffen (voncelownik | Dativ dat)
  dotknięty
  dotknięty
 • verletzt, gekränkt
  dotknięty urażony
  dotknięty urażony
nierozgarnięty
<forma męskoosobowa | Personalformpersf –ci>

Vista general de todas las traducciones

(Para obtener más detalles de la traducción, hacer clic/pulsar)

padnięty
<forma męskoosobowa | Personalformpersf -ci> wyraz potoczny, poufały | umgangssprachlichumg

Vista general de todas las traducciones

(Para obtener más detalles de la traducción, hacer clic/pulsar)

spięty
<forma męskoosobowa | Personalformpersf -ci>

Vista general de todas las traducciones

(Para obtener más detalles de la traducción, hacer clic/pulsar)

 • nervös, verspannt
  spięty
  spięty