Traducción Esloveno-Alemán para "v����gati"

"v����gati" en Alemán

v
<tožilnik | Akkusativakk,mestnik | Lokativ lok>

Vista general de todas las traducciones

(Para obtener más detalles de la traducción, hacer clic/pulsar)

 • in (dajalnik | Dativdat,tožilnik | Akkusativ akk)
  v
  v
 • auf (dajalnik | Dativdat,tožilnik | Akkusativ akk)
  v
  v
 • nach (dajalnik | Dativdat)
  v
  v
 • binnen (dajalnik | Dativdat)
  v
  v
gódlja

Vista general de todas las traducciones

(Para obtener más detalles de la traducción, hacer clic/pulsar)

ejemplos
 • bíti v gódlji figurativno | figürlich, übertragenfig
  in der Patsche sitzen
  bíti v gódlji figurativno | figürlich, übertragenfig
okóliščina

Vista general de todas las traducciones

(Para obtener más detalles de la traducción, hacer clic/pulsar)

 • Umstandmoški spol | Maskulinum m
  okóliščina
  okóliščina
ejemplos
 • v téh okóliščinah
  unter diesen Umständen
  v téh okóliščinah
plačevánje

Vista general de todas las traducciones

(Para obtener más detalles de la traducción, hacer clic/pulsar)

 • Zahlungženski spol | Femininum f
  plačevánje
  Bezahlensrednij spol | Neutrum n
  plačevánje
  plačevánje
ejemplos
 • plačevánje v obrókih
  Ratenzahlungženski spol | Femininum f
  plačevánje v obrókih
prásniti
dovršni glagol | perfektives Verb pf

Vista general de todas las traducciones

(Para obtener más detalles de la traducción, hacer clic/pulsar)

ejemplos
léto

Vista general de todas las traducciones

(Para obtener más detalles de la traducción, hacer clic/pulsar)

 • Jahrsrednij spol | Neutrum n
  léto
  léto
ejemplos
 • v létih
  betagt
  v létih
skŕb
ženski spol | Femininum f

Vista general de todas las traducciones

(Para obtener más detalles de la traducción, hacer clic/pulsar)

 • Sorgeženski spol | Femininum f
  skŕb
  Kummermoški spol | Maskulinum m
  skŕb
  skŕb
 • Pflegeženski spol | Femininum f
  skŕb
  skŕb
ejemplos
ríma

Vista general de todas las traducciones

(Para obtener más detalles de la traducción, hacer clic/pulsar)

 • Reimmoški spol | Maskulinum m
  ríma
  ríma
ejemplos
 • v rímah
  gereimt
  v rímah
rôka

Vista general de todas las traducciones

(Para obtener más detalles de la traducción, hacer clic/pulsar)

 • Handženski spol | Femininum f
  rôka
  rôka
 • Armmoški spol | Maskulinum m
  rôka
  rôka
ejemplos
 • v róke
  zu Händen
  v róke
zadréga

Vista general de todas las traducciones

(Para obtener más detalles de la traducción, hacer clic/pulsar)

ejemplos